Δημητρίου Γούναρη 43,
153 43, Αγία Παρασκευή


Τ: +30 210 724 7726
Μ: +30 693 310 8953


Ιωάννου Καραγεωργιάδη 9,
3038, Λεμεσός


Τ: +35 796 770 440

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ